Børnenes By søger pædagog med koordinatorfunktion til børnehaven

Du er uddannet pædagog, og har lyst til at arbejde i en børnehave. Når du går gennem vores hus vil du opleve et børnemiljø, der emmer af liv. Personale, der følger barnets interesse og fordyber sig i legen med børnene. Du vil opleve miljøer, der snakker til børnenes kreative, motoriske og fantasifulde sider. Du vil opleve personale, der har det godt med hinanden, har det sjovt og har mange faglige snakke i hverdagen. Vi vil hinanden, vi spiller hinanden gode, og vi sætter pris på og gør brug af hinandens kompetencer.
Hvis du kan se dig selv i det, så smid en ansøgning afsted til os!

Hvem er vi:

Børnenes By er et spritnyt bæredygtighedscertificeret byggeri med stor legeplads og skønne omgivelser med Munkebo multipark som tæt nabo. Vi har et godt samarbejde med Munkebo Skole og andre aktører i vores lokalområde. Vi er et stort børnehus, men vi arbejder hele tiden aktivt med vores positioneringer, vores læringsmiljøer og har fokus på, hvordan spiller vi hinanden gode. Børnenes By i Munkebo består af en dagpleje med 14 dagplejere, en vuggestue med 4 stuer, og børnehaven består af 8 stuer og en §4 indsats. Vi er organiseret med en distriktsleder og en pædagogisk leder for henholdsvis dagplejen, vuggestuen, børnehaven og §4 indsatsen.

Vi er i børnehaven ca. 28 ansatte fordelt på 8 børnehavegrupper med ca. 160 børn i alt. Der er 2 pædagoger og 1 pædagogmedhjælper på alle stuer. Du bliver tilknyttet en stue, men i Børnenes By arbejder vi ud fra devisen ” fællesskab er en fælles sag”. Det betyder, at du er en del af hele Børnenes By, hvor vi alle samarbejder og hjælper hinanden på tværs af stuerne. Vi har rig mulighed for at sparre og vidensdele med hinanden samt udnytte og se hinandens kompetencer og sætte dem i spil i praksis. Du vil som pædagog være primær kontaktpædagog for et antal børn, hvor du bl.a. deltager i møder med forældrene, har ansvaret for at dokumentere og evaluere i Hjernen og Hjertet, udarbejde handleplaner og evt. skrive indstilling til BUR. Du vil i din første tid i Børnenes By få tildelt en mentor, som vil sætte dig ind i alle de vigtigste ting, og introducere dig til det, du endnu ikke kender.
I løbet af dagen vil du møde mange af vores engagerede forældre, som du skal indgå i en dialog med. Du skal kunne hverdagsdialogen, men også kunne tage den svære snak. Vi er i Børnenes By det børnehus med de fleste PPR indstillinger i hele Kerteminde kommune. Der er altså rig mulighed for at bruge og sætte sin faglighed i spil.

Der er en mulighed for, at du kan byde ind på en koordinatorfunktion i huset. Det betyder, at du får ansvaret for at udarbejde mødeplaner i samarbejde med pædagogisk leder, samt har rollen med at få dagen til at hænge sammen ved sygdom. Du får et løntillæg samt ekstra timer til at udføre opgaven i.

Vi har i Børnenes By et ugentlig tavlemøde hvor alt hverdagspraktik bringes op. Dvs. at vi kun har ca. 5 pædagogiske aftenmøder om året, samt en pædagogisk lørdag. Vi arbejder med årsnorm, hvor vi indregner tid til forberedelse.

I Børnenes By er vi et ret nyt ledelsesteam. Vi har udarbejdet et ledelsesgrundlag, hvor fokus er på gennemsigtighed, ordentlighed og psykologisk tryghed samt vores medarbejders trivsel og arbejdsmiljø. Hos din leder kan du forvente tilgængelighed, faglig sparring, understøttelse af din pædagog faglighed og din nærmeste udviklingszone, og vi vil gøre alt for at sikre dig en tryg og udviklende arbejdsplads.

I din ansøgning vil vi gerne kunne læse lidt om:

  • Hvordan du reflekterer over egen praksis og forklarer dine valg med faglige begrundelser
  • Hvordan du bruger din faglighed i mødet med børnene, forældrene og kolleger, og specielt i mødet med børn, der har brug for støtte
  • Hvordan du selvstændigt vil arbejde i en tilspidset situation, som f.eks. mødet med et udadreagerende barn eller en oprørt forælder
  • Hvordan vil andre sige at du bidrager til et godt arbejdsmiljø?
  • Dine overvejelser og kompetencer i.f.t koordinatorrollen

Har du lyst til at høre nærmere om stillingen:

Vi afholder åbent hus tirsdag d. 15 august kl. 16.30 her i Børnenes By, Lindøalléen 77, 5330 Munkebo, hvor du kan møde pædagogisk leder Gitte Hansen samt distriktsleder Jesper Hempler.

Du er også velkommen til at kontakte pædagogisk leder Gitte Hansen telefonisk på 24796804 eller mail giha@kerteminde.dk. Uge 34 kontaktes distriktsleder Jesper Hempler på 20762871 eller jeh@kerteminde.dk. For mere viden kig på vores hjemmeside www.børnenesby-munkebo.dk

Ansøgningsfristen er d. 25 august, men send os gerne en ansøgning nu, da vi kører med løbende ansættelsessamtaler.

Stillingen ønskes besat pr. 1 oktober, men vi venter gerne på den rette.

Løn efter gældende overenskomst. Nyuddannede pædagoger indplaceres på løntrin 27. Du får desuden udleveret udendørs arbejdstøj, samt får medbestemmelse i, hvor mange timer du ønsker.

Ansøg her

  • Jobtitel: Pædagog
  • Arbejdstid: Fuldtid

  • Tiltrædelse: 1. oktober 2023

Kontakt

Gitte Hansen
giha@kerteminde.dk
Tlf. 24 79 68 04

DEL PÅ: