Som pædagogisk leder i Dagplejen, kommer jeg rundt hos alle vores kommunale dagplejere og sparrer med dagplejeren om den pædagogik der udfolder sig i dagplejehjemmet. Vi har samtaler om børnenes trivsel og udvikling, vi drøfter arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan og for de børn som har brug for særlig opmærksomhed, taler vi sammen om hvad barnet har brug for.

En dagplejer arbejder i eget hjem, og en del af mit arbejde er også at varetage dagplejerens trivsel i deres arbejde. Den del foregår også når jeg er ude i dagplejehjemmene.

I dag var jeg på besøg hos Birthe, og som det kan ses, blev jeg taget imod med fint skilt,og børn der var forberedt på at jeg kom.

En sand fornøjelse at opleve børn i god trivsel.

Del denne historie, vælg din platform!