Pædagoger med eventyrlyst og specialviden

Spændende pædagogstillinger til de eventyrlystne med specialviden.

Vi søger 2 pædagoger til 33-35 timer ugentligt til en nystartet paragraf 4 indsats i Munkebo.

Antallet af børn med særlige behov efter §4 er stigende. Samtidigt er det vanskeligt at imødekomme børnenes behov til fulde uden en vis grad af specialisering af normalområdet dagtilbuddene imellem. Dagtilbudsloven §4 indikerer, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at børn og unge under 18 år, der har behov for støtte i et dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. for at kunne trives og udvikle sig, tilbydes en sådan støtte i tilbuddet. Målet med §4 er, at børnene udvikler sig, så de kan inkluderes og indgå på almindelige vilkår i normalområdet i dagtilbuddene.

Vi er et stort børnehus i Munkebo, hvor vi fra 1. august 2022 har fået mulighed for at åbne tilknyttet §4 gruppe med plads til i alt 6 børn. Børnene er 3 – 6 år med behov for en særlig tilrettelagt pædagogisk indsats, som f.eks. særlige læringsmiljøer, afskærmning m.v., for at kunne udvikle sig samtidig med, at de kan indgå på almindelige vilkår i normalområdet som en integrerende indsats. Desuden har vi fast tilknyttet Børn- og Ungeafdelingens fagspecifikke fagligheder (psykologer, ergoterapeuter, logo-pæd’er m.v.).

Til vores paragraf 4 indsats har vi forskellige små rum, hvor vi har mulighed for at dele børnene op i mindre grupper. Vi deler børnene op efter deres udviklingsniveau, så de har de bedste forudsætninger for læring og udvikling. Derudover har vi fine udendørs faciliteter, som giver børnene mulighed for at løbe, rutche, gynge, køre på mooncars – og meget andet.

Vi er på udkig efter engagerede og empatiske medarbejdere, der har fokus på det enkelte barns udvikling og relationens betydning, og som kan være tålmodigt på udkig efter fremskridt, forandringer og igangsætte tilsvarende indsatser.

Vi arbejder ud fra en anerkendende og inkluderende tankegang, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barns udviklings niveau. Det betyder bl.a. at vi giver alle børn deltagelsesmuligheder med udgangspunkt i, hvad det enkelte barn kan. Vi møder barnet med en positiv og tydelig adfærd og et anerkendende blik for barnets ressourcer.

Børnene i paragraf 4 gruppen, har stort behov for forudsigelighed, den nødvendige hjælp og en specielt tilrettelagt, individuel pædagogik. Dette imødekommer vi bl.a ved at have en meget struktureret, forudsigelig og genkendelig hverdag.

Udover at du skal kunne se dig selv som en del af et af vores huse, så ønsker vi os at du;

 • er specialpædagogisk fagligt funderet, og meget gerne med erfaring med at anvende den neuroaffektive udviklingspsykologi til denne målgruppe
 • har erfaring med børn med varierende udfordringer.
 • har erfaring med at udarbejde skriftlige vurderinger, iagttagelser, handleplaner og kan anvende IT.
 • er indstillet på at arbejde tværfagligt i et team med øvrige faggrupper
 • har blik for det enkelte barns udvikling og dermed hele tiden er nysgerrig på barnets udviklingspotentialer.
 • vægter et konstruktivt og anerkendende forældresamarbejde højt.
 • har overblik og kan arbejde selvstændigt.
 • kan holde hovedet koldt og hjertet varmt

Ser du dig selv i ovenstående stillingsbeskrivelse? Så fat tastaturet og send os din ansøgning – hvor du fortæller os, hvorfor vi er det perfekte match?

Det praktiske

Løn og ansættelse sker efter gældende overenskomst for pædagoger.

Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen og bilag skal være os i hænde senest torsdag den 18.08.2022.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 24.08.2022.

Vil du vide mere, eller har du lyst til at besøge os

Er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Gitte Hansen på tlf. 24796804 (frem til d. 29.07) eller Distriktsleder Jesper Hempler på tlf. 20762871 (Fra d. 10.08).

Du kan også se www.børnenesby-munkebo.dk

Ansøgning skal ske via Kerteminde kommunes hjemmeside.

Læs om BØRNEHAVEN i Munkebo
 • Jobtitel: Pædagog

 • Arbejdstid: Fuldtid

 • Tiltrædelse: 1. oktober 2022

Kontakt

Gitte Hansen
giha@kerteminde.dk
Tlf. 24 79 68 04

DEL PÅ: