Aula

Aula

I Kerteminde Kommune anvender vi AULA som kommunikationssystem i alle dagtilbud. Dette gælder for både Dagplejen, Vuggestuen og Børnehaven. For jer som forældre betyder det, at i er forpligtet til at logge på AULA, enten via AULA appen eller på en PC når jeres barn starter .

Første gang du logger på AULA skal du anvende MitID. Herefter har man mulighed for at lave en selvvalgt kode.

Vi forventer at alle forældre:

• Udfylder Stamkort på barnet, herunder udfylde kontaktinformationer på jer som forældre.

• Udfylder samtykkeerklæringer, blandt andet i forhold til om barnet må cykle.

• Udfylder barnets komme/gå tider. Det er muligt at lave faste tider, men man kan også udfylde fra dag til dag.

• Skriver beskeder til dagplejen på AULA, hvis det er udenfor dagplejens åbningstid.

I kan forvente fra os:

• At modtage billeder og beskeder fra jeres dagplejer.

• Modtage relevante informationer fra pædagogisk leder for dagplejen, herunder nyhedsbrev mm.

• Modtage informationer fra eksterne samarbejdspartnere, fx nyhedsbreve fra sundhedsplejen.

• Modtage breve fra forvaltningen, herunder breve omkring nødpasning i forbindelse med ferie og helligdage.