Ferie

Feriepasning

Planen for fælles feriepasning i Kerteminde Kommunes dagtilbud vil i 2023 være som beskrevet:

  • I vinterferien (uge 7) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.
  • De 3 dage før påske (uge 14) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.
  • I efterårsferien (uge 42) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.

Lukkedage

Dagtilbud vil være helt lukket i weekender og på helligdage.
Der vil desuden være lukket på følgende dage:

  • 19. maj (Dagen efter Kristi himmelfartsdag)
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • 10. juli – 28. juli (Sommerferie)
  • 27. december – 29. december (mellem jul og nytår)

Hvor vil der være åbent?

Feriepasningen d. 19. maj samt uge 28, 29 og 30 etableres i et af kommunens dagtilbud. Hvilket dagtilbud det drejer sig om, er endnu ikke besluttet.

 

Vil der være kendt personale?

Alle vuggestuer og børnehaver vil sende personale til den fælles feriepasning og det vil blive tilstræbt at børnene i løbet af dagen vil kunne møde kendt personale. Dette vil dog ikke kunne garanteres.

Tilmelding

Forældre der har et uopsætteligt pasningsbehov d. 19 . maj eller i lukkeugerne i sommerferien, bedes melde dette til Tanja Juul på tjy@kerteminde.dk inden fredag d. 10. marts 2023.

Tilmelding til fælles feriepasning i uge 7, 14 og 42 skal ske via Aula i det dagtilbud, hvor jeres barn går til dagligt.