Ferie

Feriepasning

Planen for fælles feriepasning i Kerteminde Kommunes dagtilbud vil i 2024 være som beskrevet:

  • I vinterferien (uge 7) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.
  • De 3 dage før påske (uge 13) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.
  • I efterårsferien (uge 42) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.

Lukkedage

Dagtilbud vil være helt lukket i weekender og på helligdage.
Der vil desuden være lukket på følgende dage:

  • 10. maj (Dagen efter Kristi himmelfartsdag)
  • 5. juni (Grundlovsdag)
  • 8. juli – 26. juli (Sommerferie)
  • 24. december – 1. januar (Jul og nytår)

Hvor vil der være åbent?

Der etableres nødpasning for børn med uopsætteligt pasningsbehov i uge 28, 29 og 30, mellem jul og nytår, samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag i et af kommunens dagtilbud.
Hvilket dagtilbud det drejer sig om, er endnu ikke besluttet.

 

Tilmelding

Forældre til børn med uopsætteligt pasningsbehov d. 10. maj samt i uge 28, 29 og 30 bedes melde dette til teamnodpasning@kerteminde.dk senest d. 25. februar 2024.

Ved tilmelding skal følgende oplyses:

Institutionsnavn hvor barnet er indskrevet
• Barnets fulde navn
• Barnets cpr.nr
• Grunden til det uopsættelige behov
• Bekræftelse på dagene med pasningsbehov

Nødpasningen etableres i ét af kommunens dagtilbud. Hvilket dagtilbud der vil have åbent vil blive besluttet efter tilmelding til nødpasning.
Det kan i nødpasningsperioderne ikke garanteres at børn med uopsætteligt pasningsbehov vil møde kendt personale i feriepasningsinstitutionen.

Tilmelding til fælles feriepasning i uge 7, 13 og 42 skal ske via Aula i det dagtilbud, hvor jeres barn går til dagligt.