Ferie

Feriepasning

Planen for fælles feriepasning i Kerteminde Kommunes dagtilbud vil i 2023 være som beskrevet:

  • I vinterferien (uge 7) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.
  • Der vil i uge 29 og 30 være to åbne dagtilbud. Fællespasning for Kerteminde og Munkebo foregår i Munkebo.
  • I efterårsferien (uge 42) vil der være åbent i alle dagtilbud for feriepasning.

Dagtilbud vil være helt lukket i weekender, på helligdage, dagen efter Kristi himmelfartsdag (19. maj), Grundlovsdag (5. juni) samt mellem jul og nytår.

Hvor vil der være åbent?

Der vil i 2023 være fælles feriepasning i de kommunale vuggestuer og børnehaver i ugerne 29 og 30.

Der vil igen i år være en åben vuggestue/børnehave i kommunens nordlige distrikter og en i de sydlige distrikter.

Der vil for de nordlige distrikter (Kerteminde, Munkebo og Hindsholm) afholdes fælles feriepasning i Børnenes By i Munkebo.

Der vil for børn i de sydlige distrikter (Langeskov, Marslev og Nymarken) afholdes fælles feriepasning i Mælkevejen i Langeskov.

Vil der være kendt personale?

Alle vuggestuer og børnehaver vil sende personale til den fælles feriepasning i deres område og det vil blive tilstræbt at børnene i løbet af dagen vil kunne møde kendt personale. Dette vil dog ikke kunne garanteres.

Tilmelding

Tilmelding til fælles feriepasning skal ske via Aula i det dagtilbud, hvor jeres barn går til dagligt.

Dagplejen

Den kommunale dagpleje vil holde lukket de sidste tre uger af juli (ugerne 28, 29 og 30).

De dagplejebørn som har et uopsætteligt pasningsbehov i uge 28 vil blive tilbudt feriepasning i distriktets lokale vuggestue. De dagplejebørn som har et uopsætteligt pasningsbehov i ugerne 29 og 30 vil indgå i den kommunale fælles feriepasningsordning.

Forældre til dagplejebørn der har et uopsætteligt pasningsbehov vil blive bedt om at underskrive en tro- og loveerklæring.

Dagplejebørn fra Hindsholm, Kerteminde og Munkebo vil blive tilbudt plads i vuggestuen i Børnenes By i Munkebo.

Dagplejebørn fra Langeskov, Marslev og Nymarken vil blive tilbudt plads i vuggestuen i Mælkevejen i Langeskov.