Sygdom

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Børn må ikke komme i dagpleje, når de er syge eller udgør en smittefare for de andre børn eller dagplejeren. Husk altid at give besked, til jeres dagplejer, hvis jeres barn er syg.

Vi følger sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende sygdom og henstiller til at I gør det samme. Der kan læses mere om sundhedsstyrelsens retningslinjer på hjemmesiden Smitsomme sygdomme hos børn og unge – Sundhedsstyrelsen.

Barnet er sygt hvis barnets almene tilstand er svækket. Det vil sige uoplagt, slapt og træt. For at barnet kan være i dagpleje, skal det kunne følge med i dagligdagens rutiner og pædagogiske aktiviteter. Kan det ikke det, skal det holdes hjemme til det er raskt.

Husk: børn kan godt være syge uden at have feber, derfor skal der altid kigges på den almene tilstand.

Nogle gange oplever vi, at Jeres barn bliver sygt mens det er i dagplejen. Sker dette, vil i blive kontaktet for afhentning.

Hvis jeres dagplejer bliver syg mens jeres barn er i dagpleje, bliver I bedt om at hente jeres barn hurtigst muligt.

Medicin

• I tilfælde af at jeres barn i en periode har brug for lægeordineret medicin og ellers kan fungere i jeres dagplejeres hverdag sammen med de andre børn, kan dagplejeren give dette – såfremt jeres barns navn, cpr.nr. og den aktuelle dosis fremgår af pakken.

• Dagplejen giver kun medicin til børn, der frivilligt indtager medicin.

• Børn der har brug for smertelindrende medicin, f.eks. Panodil, er ikke raske nok til at være i dagplejen.