Søvn

Yoga takes you into the present moment. The only place where life exists.

Børns hjerner har brug for søvn. Under søvnen sorterer og bearbejder hjernen de mange indtryk den har fået i løbet af dagen. Det er derfor vigtigt, at børnene får sovet det de har brug for når de er i dagpleje. Søvnen er med til at gøre det enkelte barn mere robust og klar til at mestre de mange udfordringer der kommer i løbet af dagen. Middagsluren er derfor med til at sikre, at barnet har energi og overskud til at klare eftermiddagen.

I dagplejen sover børnene i deres egen medbragte barnevogn. Nogle børn sover på madras indenfor de sidste måneder inden børnehavestart. Dette aftales med den enkelte dagplejer.

De børn der har brug for en formiddagslur tilbydes en kort lur om formiddagen, så de kan deltage i dagens aktiviteter.

I dagplejen vækker vi som udgangspunkt ikke børn fra deres middagslur. Der kan dog være særlige hensyn. Hvis et barn skal vækkes fra sin eftermiddagslur, skal det altid foregå i dialog mellem dagplejer og forældre, med barnets trivsel for øje.