• Lindøalléen 77, 5330 Munkebo

  • Budget: 40 mio kr.

  • Størrelse: 1.825 kvm

  • Start: Marts 2021

  • Slut: Efteråret 2022

Til forældre i Kerteminde kommunes dagtilbud

I Kerteminde kommune er der vækst på småbørnsområdet. Det er meget glædeligt, da det er børnene, der bærer vores fremtid.

Samtidig med skal Kerteminde kommunes økonomi i balance på velfærdsområderne og vi må handle derefter, også på dagtilbudsområdet. Der er derfor truffet politiske beslutninger, som får betydning for jer forældre i de kommende år.

Det betyder, der vil ske ændringer i form af lukkedage og ferielukning.

Der vil i de kommunale dagtilbud, således fremover være:

1. Lukket i de sidste tre uger af juli (ugerne 28, 29 og 30 i 2023)

2. Fire årlige lukkedage.

De 4 lukkedage vil i 2023 være:

• Fredag efter Kristi himmelfart (19. maj).

• Dagene mellem jul og nytår (27., 28. og 29. december).

De kommunale dagtilbud vil på disse dage være lukket. Der vil være mulighed for, at børn der har et uopsætteligt pasningsbehov kan komme i feriepasning.

Forældre til børn der har et uopsætteligt pasningsbehov d. 19 maj eller i lukkeugerne i sommerferien bedes melde dette ind til Tanja Juul (tjy@kerteminde.dk) inden d. 10 marts 2023.

Feriepasningen etableres i et af kommunens dagtilbud. Hvilke dagtilbud det præcis vil dreje sig om er endnu ikke besluttet. Det kan i feriepasningsperioderne ikke garanteres, at børn med uopsætteligt pasningsbehov vil møde kendt personale i feriepasningsinstitutionen.

Det er dagtilbuddenes håb, at det ved at udmønte besparelserne på denne måde kan sikres, at børnenes daglige rutine i dagtilbuddene ikke forstyrres, samt at de lege- og læringsmiljøer børnene færdes i ikke forringes som følge af besparelserne.

Dagtilbuddene og administrationen håber, at vi, sammen med jer forældre, kan imødekomme de nødvendige besparelser gennem disse ferielukningstiltag.

Venlig hilsen

Inge Skov Madsen

Chef for Børn-, Familie- og Uddannelsesafdelingen.

Del denne historie, vælg din platform!