• Lindøalléen 77, 5330 Munkebo

  • Budget: 40 mio kr.

  • Størrelse: 1.825 kvm

  • Start: Marts 2021

  • Slut: Efteråret 2022

Første spadestik til ny institution

Vi gennemførte onsdag den 5. maj 2021 1. spadestik til vores nye institution ”Børnenes by” I denne anledning holdt bl.a. borgmester Casper Eising Olesen tale:

Velkommen til

En lang proces er nu ved at gå ind i slutspurten, og det er med stor glæde og  tilfredshed, at det første spadestik til den nye institution i Munkebo, nu kan tages – vejret lettere at grave.

Når jeg kigger tilbage, så er det noget af en udvikling projektet har gennemgået siden startskuddet lød i 2017.

Den oprindelige plan var at opføre en mindre tilbygning til det eksisterende børnehus, men det vidste sig undervejs i forløbet, at vi i de kommende år med øget tilstrømning og stigende børnetal – lykkeligvis – får behov for flere pladser.

Vi måtte derfor sadle om, og i stedet opfører en ny og større institution med plads til endnu flere børn.

Processen har været lærerig og involverende, hvor der har været rig repræsentation af medarbejdere, ledere, politikere, frivillige aktører og brugere i form af forældrebestyrelsesmedlemmer – tak til alle for at have budt ind.

For at sikre os, at vi fik det bedste hus for vores børn og medarbejdere, valgte vi at iværksætte en arkitektkonkurrence.

Der indkom fem kvalificerede forslag – vi valgte det forslag, der bedst matchede vores vision for Munkebo og Columbus – det der bedst passede ind Munkebo som by og område – og som bedst levede op til vores mål om at skabe ‘Børnenes By’.

Vi vil for første gang blive sølv certificeret DGNB, dokumenteret kvalitet, der skaber værdi for bygherren, arkitekten og slutbrugeren – børnene og deres forældre. Vi benytter materiale med miljøet for øje og følger dens vej igennem systemet, fra start til slut.

Visionen for projektet var klar. En ny institution er mere end blot mursten. Institutionen skal aktivt bidrage til, at flere børn får et liv, hvor de har mulighed for at forfølge deres mål og drømme. Det kalder på hjerterum og stiller høje krav til de fysisk rammer. Rammerne skal være moderne, og spille sammen med den pædagogiske praksis.

Den nye institution skal derfor skabe trygge rammer, der giver plads til at børnene kan forbyde sig, og skabe rammer der opfordrer børnene til  bevægelse, og som pirrer deres nysgerrighed og kreativitet og fællesskaber.

Vi står i dag – fulde af forventning – og ser på de inspirerende udførlige tegninger af den nye institution, der kan huse otte børnehavegrupper, to vuggestuegrupper og dagplejens legestue, i alt 230 børn.

Institutionen danner også rammen for et stærkere tværfagligt samarbejde, i og med at huset også rummer lokaler til sundhedspersonale og andre relevante samarbejdspartnere.

Det betyder eksempelvis at de nybagte forældre fremadrettet vil møde sundhedsplejen her – og samtidig kan hilse på pædagoger, og få en fornemmelse for deres barns fremtidige dagtilbud.

Dette vidner om husets mangfoldighed, rummelighed og utal af muligheder. Og det er aktiver, som lokalsamfundet også skal kunne tage del i.

Vi har nemlig en ambition om en institution, der åbner sig op imod lokalsamfundet, og råder over faciliteter, som foreningslivet, skoler og ældre kan have gavn af. Institutionen ligger derudover i tæt sammenhæng med Multiparken, hvilket også er med til at skabe en synergi og fællesskaber i lokalsamfundet.

Jeg er meget begejstrede for, hvordan det er endt, med at se ud på papir, og kan konkludere, at det hårde arbejde/alle anstrengelserne har båret frugt. Og jeg glæder mig til at følge projektet fra papir til virkelighed, og for at vi kan komme godt i gang med det, er jeg blevet lovet hjælp fra, jeg tror nok det var børnehavens 3 stærkeste drenge.

Casper Eising Olesen
Borgmester

Del denne historie, vælg din platform!