• Lindøalléen 77, 5330 Munkebo

  • Budget: 40 mio kr.

  • Størrelse: 1.825 kvm

  • Start: Marts 2021

  • Slut: Efteråret 2022

Daginstitution Munkebo er som én af tre institutioner på Fyn en del af  forskningsprojektet: Science og Leg – legende tilgange til science-orienterede læringsmiljøer i dagtilbud bevilliget af Novo Nordisk Fonden og skal bidrage til, at børn i dagtilbud oplever og udvikler en legende tilgang til udforskning af naturvidenskabelige fænomener og begreber samt teknologi i relation til læreplanstemaet natur, udeliv og science.

Projektets formål er:  at styrke og udbrede en legende og undersøgelsesbaseret tilgang til science orienterede læringsmiljøer i den pædagogiske praksis.

Gennem tre år deltager medarbejdere på tværs af institutionen i workshops sammen med forskere fra UCL – University College Fyn, som skal sætte medarbejderne i stand til at arbejde med science med det formål at bevare børns nysgerrighed. Børn er født nysgerrige og frem for at bremse børns nysgerrighed skal vi blive ved med at stimulere barnets ”spørge Jørgen” Gennem leg og nysgerrighed.

Projektet er bygget op omkring en undersøgelsesfase hvor vi er undersøgende på hvor vi lige nu er i forhold til at arbejde med science som den nysgerrige, undersøgende og eksperimenterende tilgang i læringsmiljøet Herefter følger en udviklingsfase der har til formål at kompetenceløfte de pædagogiske medarbejdere således at kvaliteten af science orienterede læringsmiljøer for børnene styrkes.

Mellem workshopsene skal personalet iværksætte prøvehandlinger i øvebaner som det resterende personale og børn deltager i.

Hele projektet faciliteres af forskere fra UCL, der to gange på de tre år projektet varer også laver pædagogiske dage hvor alt personale samles og arbejder videre med projektgrupperne, og alt øvrigt personale.

Den 28. august havde vi ”Kick off” på det treårige forskningsprojekt, og alle medarbejdere på tværs af afdelinger i Daginstitution Munkebo deltog i en dag der fra forskernes side handlede om at være undersøgende på hvor vi i DIM er i forhold til at arbejde nysgerrigt og eksperimenterende i vores læringsmiljøer. I den kommende uge følger arbejdet med de første workshops, og herefter, den for børn og personale, så vigtige del af projektet, nemlig øvebaner hvor ny viden skal ud og leve blandt børn og øvrigt personale.

Del denne historie, vælg din platform!