• Lindøalléen 77, 5330 Munkebo

  • Budget: 40 mio kr.

  • Størrelse: 1.825 kvm

  • Start: Marts 2021

  • Slut: Efteråret 2022

Vi har nu taget hul på en sideløbende etape af etablering af Børnenes by. Den ene del handler om at bygge en ny og flot institution der skal rumme vuggestue, dagpleje og børnehave, og den anden del handler om at samle alt personale i ét hus med samarbejde og et højt fagligt niveau. For at styrke og udbygge samarbejdet, har vi netop startet et forløb med konsulentfirmaet ” De 3″ som sammen med os, vil arbejde med samle personale fra fem børnehuse  og dagplejen, til ét børnehus med tre faggrupper.

Del denne historie, vælg din platform!