Planen for fælles feriepasning i Kerteminde Kommunes SFO’er og dagtilbud vil i 2021 være som beskrevet nedenfor, hvis Corona-situationen ændrer sig.

  • Der vil i uge 29 og 30 være to åbne dagtilbud. SFO lukket.
  • Der vil i uge 42 være to åbne dagtilbud og to åbne SFO’er.
  • Der vil mellem jul og nytår, være to åbne dagtilbud, inkl. 31. december, hvis der er behov for det. SFO lukket.
  • Der vil fredag efter Kristi himmelfartsdag være to åbne daginstitutioner. SFO lukket.

SFO’er og dagtilbud vil være helt lukket i weekender, på helligdage og den 24. december. Grundlovsdag er ligeledes lukkedag, men falder i 2021 på en lørdag.

 

Hvor vil der være åbent?

De åbne dagtilbud og SFO’er vil altid være i de samme byer. I 2021 vil der være åbent i Langeskov og Kerteminde.

 

Vil der være kendt personale?

Nej, der vil ikke kunne garanteres kendt personale

 

Dagtilbud 

Tilmelding til fælles feriepasning skal ske i det dagtilbud, hvor jeres barn går til dagligt.

 SFO

Tilmelding til fælles feriepasning skal ske i den SFO hvor jeres barn går til dagligt.

Dagpleje

Der er kun lukket i dagplejen de sidste tre hele uger af juli (i 2021 er det ugerne 28-29-30). Resten af året tilbydes der pasning i dagplejen – evt. hos en gæstedagplejer, hvis den faste dagplejer er indisponibel.

Uopsættelig pasningsbehov

Hvis I som forældre har et uopsætteligt pasningsbehov i en ferieuge, hvor der ikke er åbnet i jeres SFO eller dagtilbud, vil pasningsbehovet blive opfyldt ved pasning i et åben dagtilbud. I vil som forældre i disse tilfælde blive bedt om at underskrive en tro og love-erklæring.

Med venlig hilsen

 

Skoleafdelingen og Dagtilbudsafdelingen

Del denne historie, vælg din platform!