• Lindøalléen 77, 5330 Munkebo

  • Budget: 40 mio kr.

  • Størrelse: 1.825 kvm

  • Start: Marts 2021

  • Slut: Efteråret 2022

Nødpasning forår/sommer 2024

Til forældre i Kerteminde kommunes dagtilbud

I Kerteminde kommune er det besluttet, at der er lukket i kommunens dagtilbud på følgende dage i foråret
og sommeren 2024:

Fredag efter Kristi himmelfartsdag d. 10 maj.
• Ugerne 28, 29 og 30

De kommunale dagtilbud vil på disse dage være lukket. Der vil være mulighed for, at børn der har et
uopsætteligt pasningsbehov kan komme i nødpasning.

Forældre til børn der har et uopsætteligt pasningsbehov på lukkedagene bedes melde dette ind på
teamnodpasning@kerteminde.dk senest d. 25 februar 2024.

Forældre der melder deres børn til pasning på lukkedagene bedes ved tilmelding oplyse følgende:

Institutionsnavn barnet er indskrevet i
• Barnets fulde navn
• Barnets cpr.nr
• Grunden til det uopsættelige behov
• Bekræftelse på dagene med pasningsbehov

Nødpasningen etableres i et af kommunens dagtilbud. Hvilket dagtilbud der vil have åbent vil blive besluttet efter tilmelding til nødpasning.
Det kan i nødpasningsperioderne ikke garanteres at børn med uopsætteligt pasningsbehov vil møde kendt personale i feriepasningsinstitutionen.

Der serveres mad til alle morgen, formiddag og middag. Man medbringer selv eftermiddagsmadpakke.

Der stilles krybber til rådighed til vuggestue-/dagplejebørnene. Man medbringer selv lagen og sengetøj.

Lukkedagene i kommunens dagtilbud er vedtaget for at skabe effektive dagtilbud, der anvender de
ressourcer, der er stillet til rådighed på bedst mulig måde. Vi beder derfor om, at kun forældre med et
uopsætteligt pasningsbehov tilmelder deres barn til pasning.

Hvis der sker ændringer i pasningsbehovet efter tilmelding, bedes forældre om at meddele dette til
ovenstående mail.

Det er vigtigt, at ændringer i pasningsbehovet meldes ind, så der kan indkaldes personale efter det antal
børn, som reelt har behov for pasning. På den måde udnytter vi personaletimerne bedst muligt.

Med venlig hilsen

Anna Klokker - Dagtilbudsleder - Distrikt Hindsholm
Jesper Hempler - Distriktsleder - Distrikt Nord
Peter Slifsgaard - Distriktsleder - Distrikt Syd

Del denne historie, vælg din platform!