Bestyrelsen i Børnenes By

Cecilya Nielsen

Bestyrelsesformand
Tlf. 41 97 11 81
E-mail: cecilya.nielsen@gmail.com

Forælder til barn i børnehaven

STYRELSESVEDTÆGTER

Forretningsorden for bestyrelsen

 1. Bestyrelsesmøderne aftales efter behov.
  Der kan med fordel laves mødekalender for hele perioden. Dagsorden skal være bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 4 dage før mødet.
  Møderne tilrettelægges så alle medlemmer så vidt muligt kan deltage. Bestyrelsesmøderne afholdes som hovedregel i tidsrummet 19.00 – 21.00.
  Dog kan der efter bestyrelsens ønske fastlægges andre tidspunkter.
  I ekstraordinære tilfælde kan der afviges fra de gældende tidsfrister for mødeindkaldelse.
 2. Der afholdes møder efter behov , dog minimum 4 møder årligt.
 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede.
  Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, meldes der afbud til børnehaven.
  Suppleanter deltager i mødet uden stemmeret.
 4. Bestyrelsen ønsker så få afstemninger som muligt. Er afstemning nødvendig bør det ske skriftligt såfremt blot et medlem ønsker dette.
  Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
  Der stemmes ikke med fuldmagt, men alene ved de tilstedeværende.
 5. Hvis et bestyrelsesmedlem stiller spørgsmål omkring et andet medlems habilitet, skal dette tages op til drøftelse og evt. afgøres ved afstemning.
 6. Konstituering jævnfør § 6 i styrelsesvedtægten.
 7. Mødereferater er som udgangspunkt interne arbejdsdokumenter, der er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 7.
  Det gælder dog ikke, hvis referaterne omfattes af offentlighedslovens § 8, for eks. fordi de alene gengiver indholdet af forældrebestyrelsens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse.I det omfang, der af referaterne fremgår personlige oplysninger, er disse ikke underlagt Offentlighed, jf. offenlighedslovens § 12.
 8. Som udgangspunkt holdes alle møder for lukkede døre.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Katrine Dreyer

Næstformand
Tlf. 28 72 60 62
E-mail: katrinedreyer@hotmail.com

Forælder til børn i børnehaven og dagplejen

Sabrina Frederiksen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 28 18 92 00
E-mail: sabrina.broener@hotmail.com

Forælder til børn i børnehaven

Samira Adel

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 71 72 16 86
E-mail: samar81abdo@gmail.com

Forælder til barn i børnehaven

Charlotte N. Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 22 45 20 04
E-mail: charlottenygaardnielsen@gmail.com

Forælder til barn i vuggestuen

Jeanette Andersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf.
E-mail: jeanetteandersen88@gmail.com

Forælder til børn i børnehaven

Tine M. Martensen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 28 12 61 66
E-mail: tinemartensen@hotmail.com

Forælder til barn i børnehaven

Sussie Frahm Olesen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 29 92 95 84
E-mail: sfol@kerteminde.dk

Dagplejer

Leyla S. Gregersen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 22 98 38 18
E-mail: legr@kerteminde.dk

Pædagog i vuggestuen

Christina Smith Nielsen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 23 25 34 03
E-mail: csni@kerteminde.dk

Pædagog i børnehaven

Anja Kastrup Jensen

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 20 59 66 28
E-mail: anje@kerteminde.dk

Pædagogisk leder i børnehaven

Peter Slifsgaard

Bestyrelsesmedlem
Tlf. 50 45 70 13
E-mail: pxs@kerteminde.dk

Konst. distriktsleder i Børnenes By

Mette L. Vestergaard

Bestyrelsesmedlem – Suppleant
Tlf. 24 97 37 22
E-mail: mzv@kerteminde.dk

Pædagog i børnehaven

Sanne Isaksen

Bestyrelsesmedlem – Suppleant
Tlf. 23 44 96 23
E-mail: sanne.isaksen@hotmail.com

Forælder til børn i børnehaven og vuggestuen

Michelle Thomsen

Bestyrelsesmedlem – Suppleant
Tlf. 26 84 09 59
E-mail: michelle-thomsen@hotmail.com

Forælder til barn i børnehaven