• Lindøalléen 77, 5330 Munkebo

  • Budget: 40 mio kr.

  • Størrelse: 1.825 kvm

  • Start: Marts 2021

  • Slut: Efteråret 2022

Rejsegilde

Kære børn, medarbejdere, forældre og håndværkere

Tak for invitationen til rejsegilde her i Børnenes By.

Jeg har siden, jeg sammen med Mikkel, Lenny og Emil tog 1. spadestik for et halvt år siden, har jeg med største interesse fulgt byggeriet, når jeg er kommet forbi, og jeg har glædet mig til rejsegildet i dag, og glæder mig helt vildt til indbydelsen til sommer. For mig er det et glædeligt gensyn. Sidst jeg stod her, var ved det første spadestik.

Når jeg står her som Borgmester i dag og ser på dette byggeri, er jeg stolt over at vi I Kerteminde kommune har valgt at investere i disse skønne rammer, til vores samfunds aller vigtigste ressource – vores børn.

Som kommunens største anlægs investering i de seneste år, som byggeriet her er, viser vi sætter handling bag ordene, når vi siger, vi vil børnene og deres familier og Munkebo som by, Kerteminde som kommune, både nu, men også i fremtiden vil være en god børneby.

Jeg glæder mig til at lige om lidt vil disse rum være fyldt med pædagoger og børn. Der vil være råben og hujen, børn der leger, børn der griner, børn der sidder ved en pædagog og græder fordi mooncaren væltede, alt det der sker i det gode det børneliv, godt støttet af et fantastisk personale.

- Og I forældre vil have jeres daglige gang i et hus, som kommer til at rumme de bedste betingelser for en hverdag i børnehøjde.

Vi bygger her Børnenes by, fordi vi i Kerteminde kommune vil stille de allerbedste betingelser til rådighed for vores børn og medarbejdere. Som i Munkebo, som i resten af kommunen ser vi en tilvækst af små børn, og det glæder, og forpligter, for børns første leveår er her hvor kompetencerne til at gå verden i møde, dannes. Første skridt efter børnehaven er skolen, og vi skal sikre de er klar.

Men denne bygning er vi med til at sætte rammen for betingelserne for børn i kommunen, men især her i Munkebo, hvor det er med til at forstærke den røde tråd, der binder børnelivet sammen. Vi har en fantastisk skole med moderne faciliteter, snart en topmoderne daginstitution der samler et tværfagligt tilbud til børn og familier og imellem dem, et grønt rekreativt område, Munkebo multiPark - Et fantastisk børneliv kan leves her.

Huset vil og så være et sted man kommer allerede, når man er født, da sundhedsplejerskerne og så vil være i huset, så kender både børn og forældre huset, når man starter her enten i vuggestue eller børnehave.

Og når alle I dejlige børn er blevet hentet, så vil huset være åbent for foreninger – så det bliver hele Munkebos hus.

Kære håndværkere, en stor tak til jer, for jeres indsats. Imponerende hvad et samarbejde mellem entreprenører, arkitekter og håndværkere kan føre til. I har fra starten været opmærksomme på at dette byggeri ikke blot er mursten oven på mursten, men mange forskellige elementer der er med til at sikre rammen for et højt fagligt tilbud, og et hjerterum, for børn og deres familier.

I bidrager her til at bygge Børnenes by, som er en vision for Kerteminde Kommune der understøtter børns trivsel og sikrer de rette pædagogiske rammer, men det kan kun ske ved de rette fysiske faciliteter. At vi nu allerede kan stå sammen her til et rejsegilde inden vinteren for alvor står for døren, vidner om, at I tager denne opgave på jer. Det er ikke blot en opgave fra kommunen, men en opgave for vores børn og deres fremtid.

Tak skal I have ………

Kasper Ejsing Olesen

Borgmester i Kerteminde kommune

Del denne historie, vælg din platform!